Κερατοειδόκωνος
Ο Κερατοειδής είναι το διαφανές πρόσθιο τμήμα του ματιού. Ο κερατοειδής είναι διαυγής και σφαιρικός. Υπάρχει μία πάθηση όπου ο κερατοειδής χάνει την σφαιρικότητά του, αλλάζει σχήμα λεπταίνει στη κεντρική περιοχή του και μοιάζει με κώνο, και ονομάζεται «κερατόκωνος» ή «κερατοειδόκωνος». Είναι πάθηση κληρονομική, που ξεκινάει συνήθως στην εφηβία ή λίγο αργότερα.


Το κύριο σύμπτωμα είναι η μείωση της όρασής εξ αιτίας της εμφάνισης ξαφνικά αστιγματισμού και μυωπίας. Η μείωση της όρασης είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο κώνος. Η όραση είναι χειρότερη το βράδυ, διότι στο σκοτάδι ανοίγει η κόρη και το μάτι δέχεται περισσότερες παραθλάσεις.


Η διάγνωση του κερατοειδοκώνου γίνεται κλινικά και επιβεβαιώνεται με την τοπογραφία κερατοειδούς η οποία τον ανιχνεύει ακόμη και σε πολύ πρώιμα στάδια, δηλ. όταν ο αστιγματισμός και η μυωπία είναι σε μικρό βαθμό και η όραση άριστη (υποκλινικός κερατοειδόκωνος).


Ο κερατειδόκωνος ανάλογα με την βαρύτητα του έχει κλινικά τρία στάδια:


Στον αρχόμενο κερατοειδόκωνο, η όραση είναι πολλή καλή με γυαλιά αστιγματισμού- μυωπίας ή μαλακούς φακούς επαφής.


Ο κερατειδόκωνος μεσαίας βαρύτητας δεν έχει καλή όραση με γυαλιά ούτε με μαλακούς φακούς επαφής, αλλά χρειάζεται ειδικούς κερατοκωνικούς φακούς επαφής που συνήθως είναι ημίσκληροι (αεροδιαπερατοί) που παρέχουν άριστη όραση όταν εφαρμοστούν σωστά.


Στο προχωρημένο στάδιο, όταν η παρομόρφωση του κερατοειδούς είναι σημαντική, η όραση δεν διορθώνεται ούτε με γυαλιά ούτε με φακούς επαφής, αλλά χρειάζεται μεταμόσχευση κερατοειδούς δηλαδή, η αντικατάσταση του κωνικού κερατοειδή με άλλον υγιή.


Η εξέλιξη του κερατοειδοκώνου καθώς και η βαρύτητα του διαφέρουν μεταξύ των ατόμων, συνήθως εξελίσσεται γρηγορότερα όσο μικρότερη είναι η ηλικία έναρξης. Συνήθως σταθεροποιείται γύρω στην ηλικία των 40 -45 χρόνων.


Θεραπευτικά, σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια έχει η Διασύνδεση κερατοειδούς – CORNEA CROSS LINKING, θεραπεία που στόχο έχει την ενίσχυση και σκλήρυνση του κερατοειδούς ώστε να σταματήσει η εξέλιξη του αλλά και να ομαλοποιηθεί σε κάποιο βαθμό το σχήμα του ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή φακών επαφής και να αποφευχθεί η μεταμόσχευση κερατοειδούς.
Μεταμόσχευση κερατοειδούς