Οφθαλμιατρείο Μαρία Παπατζανάκη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σφακίων 58
Χανιά | Κρήτη
Τηλ: 28210-53122, 28210-52435, 28210-20190
Κινητό: 6973347813
e-mail: info@ofthalmiatroschania.gr
papamat1@otenet.gr
 

Υπερμετρωπία

Υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού, κατά την οποία οι ακτίνες του φωτός δεν συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά πίσω από αυτόν (εικόνα 2).

 

Η υπερμετρωπία μπορεί να οφείλεται σε κοντό προσθιοπίσθιο άξονα του οφθαλμού ή σε μικρή διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού ή σε συνδυασμό και των δύο.

 

 

 

Στα πρώτα χρόνια της ζωής φυσιολογικά υπάρχει μικρού βαθμού υπερμετρωπία, λόγω του μικρού μεγέθους του ματιού. Με τη πρόοδο όμως της ηλικίας και την ανάπτυξη του σώματος η υπερμετρωπία αυτή φυσιολογικά εξαλείφεται.

 

Τα συμπτώματα της υπερμετρωπίας διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία.

 

Στα παιδιά, επειδή το εύρος προσαρμογής είναι μεγάλο, δεν παρατηρείται μείωση της όρασης, παρά μόνον όταν η υπερμετρωπία είναι πολύ υψηλή. Επειδή όμως υπάρχει άμεση σχέση  μεταξύ προσαρμογής και σύγκλισης, η υπερμετρωπία είναι δυνατό να συνοδεύει συγκλίνοντα στραβισμό, γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται διερεύνηση από οφθαλμίατρο.

 

Στους νεαρούς ενήλικες η υπερμετρωπία εκδηλώνεται είτε με μείωση της κοντινής  και μακρινής όρασης είτε με συμπτώματα κόπωσης μετά από παρατεταμένη κοντινή εργασία.

 

Σε μεγαλύτερα άτομα η μείωση της κοντινής όρασης είναι το πρωτεύον σύμπτωμα και επεκτείνεται προοδευτικά και στη μακρινή όραση.

 

Η αντιμετώπιση της υπερμετρωπίας εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς και από την παρουσία και το είδος των συμπτωμάτων. Η διόρθωση της υπερμετρωπίας γίνεται με τη χρήση γυαλιών, φακών επαφής ή  με διαθλαστική επέμβαση

Μαρία Παπατζανάκη, MD,PhD
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Μέλος: